Pondelok, 27.11.2023

Udelenie Plakety Jána Sambucusa prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc.

Dňa 23. novembra 2023 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave, na ktorom predsedníčka VR UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., udelila Plaketu Jána Sambucusa prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc. za významný prínos pri rozvoji UCM v Trnave.  

Vložil:  Eva Miháliková