Štvrtok, 26.10.2023

Týždeň vedy a techniky

TVT  6. - 12. NOVEMBER 2023

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Už dvadsiaty ročník podujatia sa uskutoční v dňoch 6. – 12. novembra 2023. Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa každoročne zapája a organizuje na všetkých svojich fakultách a inštitúte mnoho odborných i populárno vedeckých podujatí s cieľom osloviť mladých ľudí.

Program aktivít Fakulty zdravotníckych vied UCM v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023

 6. 11. 2023

Pondelok

R-0-1

11:00   Workshop Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta (workshop projektu INTERREG SR-ČR, NFP 304010P714)

KOIŠOVÁ, Jana, ĎURINOVÁ, Eva, ŠIMONOVÁ, Michaela

 R-0-2

11:30   Workshop Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (workshop projektu INTERREG SR-ČR, NFP304010AYX7)

KOIŠOVÁ, Jana, ĎURINOVÁ, Eva, ŠIMONOVÁ, Michaela

7. 11. 2023

Utorok

R-1-2

8:30   Účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus (umelé a prírodné zdroje žiarenia)

SLOBODNÍKOVÁ, Jana

 R-0-2

11:00   Pohybový program v prevencii pádov a jeho vplyv na vybrané parametre pohybového aparátu v seniorskej populácii

ĎURINOVÁ, Eva

 8. 11. 2023

Streda

R-0-2

9:00   Comprehensive cardiac rehabilitation. Physical activity and hypertension - exercises: aerobic, resistance and improving flexibility. Physical activity in chronic coronary syndrome. Physical activity of patients after implantation of a cardioverter-defibrillator.

MENDRYCKA, Mariola

10:00   Kinesio taping in physiotherapy. Manual pain therapy in the musculoskeletal system. Standing and walking stability training.

ORAWIEC, Renata

11:00   Current challenges in caring for the elderly. Specificity and determinants of effectiveness physiotherapy for the elderly. Quality of life of post-stroke patients undergoing neurological rehabilitation. The impact of physical rehabilitation on psychophysical performance of elderly patients.

TRYBUSIŃSKA, Dorota

9. 11. 2023

Štvrtok

VI. Piešťanské fyzioterapeutické dni, medzinárodná konferencia: TU

10. 11. 2023

Piatok

VI. Piešťanské fyzioterapeutické dni, medzinárodná konferencia: TU

R 0-3

10:00   Interná propedeutika vo fyzioterapii, Telerehabilitácia, Prístrojová technika vo fyzioterapii.

NAVRÁTIL, Leoš

Vložil:  Monika Pápežová