Pondelok, 16.10.2023

Zasadnutie AS FZV UCM

Dňa 27.10.2023 o 15.00 hod. sa uskutoční zasadnutie členov AS FZV UCM v zasadacej miestnosti FZV na 1. poschodí.

Vložil:  Andrea Pristachová