Pondelok, 16.10.2023

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV UCM a AS UCM

Dňa 13.10.2023 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV UCM a zamestnaneckej časti AS UCM.
Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stávajú členmi Akademického senátu: 

za AS FZV UCM:

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
PhDr. Michaela Šimonová
Bc. Soňa Liptáková

za AS UCM:

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD. 

Vložil:  Andrea Pristachová