Štvrtok, 12.10.2023

Výsledky doplňujúcich volieb do študenstskej časti AS FZV UCM a AS UCM

Dňa 11.10.2023 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV UCM a študentskej časti AS UCM.
Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stávajú členmi Akademického senátu: 

za AS FZV UCM:

PhDr. Andrej Matonok
Mgr. Ondrej Machovič
PhDr. Marián Mihálik

za AS UCM:

PhDr. Andrej MatonokVložil:  Andrea Pristachová