Pondelok, 09.10.2023

Zahraničná návšteva z Mount Kenya University

Dňa 28. septembra navštívili Fakultu zdravotníckych vied UCM kolegovia z Mount Kenya University, Keňa, dr. Serah Wairimu (dekanka Fakulty sociálnych vied), dr. Wambui Judy Mwangi (lektorka na Katedre sociálnych a rozvojových štúdií) a BSc. Bonface Joel Malala (vedúci ekonomického oddelenia univerzity a oddelenia grantov).

Hostia predstavili svoju univerzitu. FZV predstavila prodekanka pre vonkajšie vzťahy Mgr. Jana Koišová, PhD., informovala možnosti štúdia ako aj o vedecko-výskumnom zameraní FZV. Náplňou programu bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce.

Vložil:  Eva Miháliková