Pondelok, 02.10.2023

Navrhnutí kandidáti - zamestnanecká časť

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do zamestnaneckej časti AS FZV a zamestnaneckej časti AS UCM

Kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV:

1. doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

2. PhDr. Michaela Šimonová

3. Bc. Soňa Liptáková

Kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM:

1. doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

2. PhDr. Michaela Šimonová

3. Bc. Soňa Liptáková

Vložil:  Monika Pápežová