Streda, 27.09.2023

Navrhnutí kandidáti - študentská časť

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do študentskej časti  AS FZV a študentskej  časti AS UCM

Kandidáti doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FZV:

1. PhDr. Andrej Matonok

2. PhDr. Marián Mihálik

3. Mgr. Ondrej Machovič

Kandidáti doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM:

1. PhDr. Andrej Matonok

Doplňujúce voľby sa budú konať prezenčne dňa 11. októbra od 11.00 hod. –  do 15.00 hod. v miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany.

Vložil:  Monika Pápežová