Piatok, 22.09.2023

Voľby do AS FZV a AS UCM zamestnanecká časť

AS FZV UCM vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti AS FZV a zamestaneckej časti AS UCM na deň 13.10.2023 v čase od 11.00 do 15.00. Budú sa konať prezenčne v miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany. Informácie k voľbám nájdete tu

Vložil:  Andrea Pristachová