Pondelok, 11.09.2023

Promócie absolventov

Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského a doktorského štúdia v akademickom roku 2022/2023

22. septembra 2023  FF, FPV, FSV,FZV, IM UCM                                

1. skupina od 7,30 hod do 9,45 hod. (Mgr. Bc.) – FF, FPV, FSV, FZV, IM  cca. 92 abs.

denné a externé štúdium  

nácvik od 7,30 hod. do 8,45 hod. – akademickí funkcionári o 8,30 hod.

 začiatok promočného aktu  8,45 hod.

                       

2. skupina    od 9,45 hod. do 11,45 hod. (PhD., PhDr., RNDr. ) cca. 45  abs.

denné a externé štúdium

nácvik od 9,45 hod. do 10,45 hod. – akademickí funkcionári o 10,30 hod.

začiatok promočného aktu  10,45 hod.

   Upozornenie  

• pre absolventov sa odporúča slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti promócie v Trnave   7. októbra 2023                              prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

                                                                                                    rektorka UCM

Vložil:  Andrea Pristachová