Streda, 24.05.2023

Ocenenie Biele srdce

Naša pedagogička PhDr. Monika Labudová, PhD., MPH, MBA si 19. mája prevzala ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii sestra - pedagóg. V mene celého kolektívu FZV jej srdečne gratulujeme.

Vložil:  Andrea Pristachová