Pondelok, 06.03.2023

Ocenenie Krištálové krídlo

V kategórii Medicína a veda získal Krištáľové krídlo doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí“). Jeho pričinením ho od roku 2022 majú k dispozícii aj slovenskí pacienti, ktorým sa tak výrazne zlepšuje kvalita života.

Vložil:  Andrea Pristachová