Fyzioterapia–Mgr.–II. stupeň štúdia

Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdia

 

Priebeh teoretickej štátnej skúšky

 Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky na Fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom skúšania. Bude nasledovať: 

a) Obhajoba záverečnej práce
Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) - kliknite na tento odkaz
Študenti si prinesú svoju prezentácie na USB nosiči, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do pol hodiny pred začatím obhajoby.Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej záverečnej práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.

b) Ústna skúška
Študenti si vytiahnu po jednej otázke z okruhov: Fyzioterapia a Manažment (dostupné tu) , študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na doplňujúce otázky a pripomienky členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle Fakulty zdravotníckych vied. Vyhodnotenie skúšky sa zverejní v systéme AIS na záver dňa.Rozpis štátnych skúšok-Mgr. stupeň

rozpis_statnice_2022_januar_mgr.xlsx  –  14,2 KB