Exkurzie-Rádiologická technika

Exkurzia do múzea v Kežmarku

určená pre I. rok, denné štúdium   

Na základe rozhodnutia vedúceho Katedry rádiológie sa odbornej praxe a exkurzie zúčastňujú študenti prvého roka štúdia. Táto exkurzia je pre študentov 1. roka dennej formy štúdia povinná (ako súčasť výuky predmetu prístrojová technika).

Program exkurzie:

Exkurzia v múzeu v Kežmarku-mestský hrad, kde je vystavený prvý RTG prístroj na Slovensku. Je tu taktiež zdokumentovaná história významného profesora rádiológie Dr. Vojtecha Alexandra.

Exkurzia v Mochovciach  

určená pre I. rok štúdia, denné štúdium        

Na základe rozhodnutia vedúceho Katedry rádiológie sa odbornej praxe a exkurzie zúčastňujú študenti prvého roka štúdia. Táto exkurzia je pre študentov 1. roka dennej formy štúdia povinná (ako súčasť výuky predmetu radiačná ochrana).

Program exkurzie:

Exkurzia v Mochovciach - najmodernejšie interaktívne zábavno-vzdelávacie informačné centrum Energoland, kde sa dozviete zaujímavé poznatky o energiách.