Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Frederik, Frederika
 
Exkurzie-Fyzioterapia

Exkurzia na rehabilitačné pracoviská v Brne 

(FN Bohunice, ParaCentrum Fénix)

pre študentov II. roku denného štúdia

Na základe pracovných stretnutí medzi reprezentantmi IFBLR a predstaviteľmi FN Brno Bohunice a  ParaCentra Fénix bola dohodnutá spolupráca medzi oboma inštitúciami.

Na základe rozhodnutia vedúceho Katedry fyzioterapie, sa odbornej praxe a exkurzie zúčastňujú študenti druhého roka štúdia. Tieto sú pre študentov 2. roka dennej formy štúdia povinné (ako súčasť hodnotenia predmetu Fyzioterapia).

Exkurzia a praktická výučba v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová

Na základe pracovných stretnutí medzi reprezentantmi IFBLR a predstaviteľmi NRC Kováčová bola pri veľkej, nami oceňovanej ústretovosti vedenia NRC Kováčová, dohodnutá spolupráca medzi oboma inštitúciami. Na jej základe majú študenti druhého roka dennej formy štúdia možnosť absolvovať dvojdňovú exkurziu v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej. Študenti dennej dištančnej formy štúdia a externej formy štúdia sa môžu exkurzie zúčastniť dobrovoľne (záujem nahlásiť p. Mgr. Monike Pápežovej na prvom kontakte).

Na základe rozhodnutia vedúceho Katedry fyzioterapie, sa odbornej praxe a exkurzie zúčastňujú študenti druhého roka štúdia. Tieto sú pre študentov 2. roka dennej formy štúdia povinné (ako súčasť hodnotenia predmetu Fyzioterapia).