Detská univerzita 2017

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len "DUCM") je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. V Trnavskom samosprávnom kraji je projekt detskej univerzity prvý svojho druhu. Obsahový a tematický rámec DUCM je prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a na jednotlivých fakultách.

Viac informácií o priebehu akcie nájdete na stránke: 

http://ducm.ucm.sk/

Utorok 4. 7. 2017 - deň na IFBLR

Inštitút fyziológie balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave realizoval po prvý krát program mimo budovy Inštitútu so sídlom v meste Piešťany. Zamestnanci a animátori, ktorí sa každoročne zapájajú pri organizovaní DUCM, pripravili v areáli na Ranči pod Babicou v Bojnej pre deti detskej univerzity program zameraný na aktivity predstavujúce zameranie IFBLR, aktivity spojené s pohybom, s rehabilitáciou, so športom a zdravotníckou výchovou. Po príchode kamarátov detskej univerzity na ranč bola desiata. Po nej v čase od 10:00  hod. do 10:15 hod. mali deti úvodnú prednášku z hipoterapie. Po prednáške v čase od 10:20 hod. do 13:30 hod.  deti rozdelené na štyri skupiny sa striedali na stanovištiach: 

- ukážok a inštrukcií z prvej pomoci

- na športových a pohybových aktivitách spojených s cvičením vo fyzioterapii

- vyskúšali si jazdu na koni

- zahrali si ruské kolky.

 Na záver  spomínaných aktivít na stanovištiach pred obedom si všetci kamaráti detskej univerzity ako aj zamestnanci a animátori spoločne pri dobrej hudbe spoločne vyskúšali skupinový aerobic.

Počas dňa bol zabezpečený pitný režim, desiata, obed a olovrant. O hudbu sa počas celého dňa postaral animátor Patrik a všetky aktivity zachytil fotograf Samuel. Po obede v čase od 13:30 hod. do 14:15 hod. si prešli zverinec na ranči. Po prehliadke zverinca sa deťom rozdal olovrant a odišli autobusmi do Trnavy do budovy UCM na Nám J. Herdu 2., kde vo vestibule budovy na nástenke nakreslili a opísali opäť zážitky zo dňa stráveného pod vedením IFBLR.