Bakalársky stupeň štúdia-denné štúdium

Anatómia a fyziológia I. 1FYTE

Anatómia a fyziológia I. 1 FYTE- BcD.pdf  –  189,1 KB

Anatómia a fyziológia II. 1FYTE

Anatómia a fyziológia II. 1 FYTE- Bc.D.pdf  –  182,3 KB

Balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, termoterapia 1FYTE

Balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, termoterapia 1 FYTE-Bc.D.pdf  –  153,3 KB

Cudzí jazyk I 1FYTE

Cudzí jazyk I. 1 FYTE-Bc.D.pdf  –  159,5 KB

Cudzí jazyk II 1FYTE

Cudzí jazyk II. 1 FYTE- Bc.D.pdf  –  159,2 KB

Cudzí jazyk III 1FYTE

Cudzí jazyk III. 1 FYTE- Bc.D.pdf  –  161,7 KB

Cudzí jazyk IV 1FYTE

Cudzí jazyk IV 1FYTE-BcD.pdf – 216,3 KB.pdf  –  214,9 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch I. 2FYTE

Diagnostika a terapia funkčných porúch I. 2FYTE-BcD.pdf .pdf  –  165,1 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch II. 2FYTE

Diagnostika a terapia funkčných porúch II. 2FYTE-BcD.pdf  –  165,7 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch III. 3FYTE

Diagnostika a terapia funkčných porúch III. 3FYTE-BcD.pdf  –  162,8 KB

Elektroteria 1FYTE

Elektroterapia 1FYTE-BcD.pdf  –  161,1 KB

Farmakológia 2FYTE

Farmakológia 2FYTE-BcD.pdf  –  155,8 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému I. 1FYTE

Funkčná diagnostika lokomočného systému I. 1FYTE-BcD.pdf  –  154,2 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému II. 1FYTE

Funkčná diagnostika lokomočného systému II. 1FYTE-BcD.pdf  –  137,1 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému III. 2FYTE

Funkčná diagnostika lokomočného systému III. 1FYTE-BcD.pdf  –  137,8 KB

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo I. 2FYTE

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo I. 2FYTE-BcD.pdf  –  157,8 KB

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo II. 2FYTE

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo II. 2FYTE-BcD.pdf  –  156,8 KB

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo III. 3FYTE

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo III. 3FYTE-BcD.pdf  –  156,3 KB

Chirurgia a úrazová chirurgia I. 2FYTE

Chirurgia a úrazová chirurgia I. 2FYTE-BcD.pdf  –  204,1 KB

Chirurgia a úrazová chirurgia II. 2FYTE

Chirurgia a úrazová chirurgia II. 2FYTE-BcD.pdf  –  153,9 KB

Gynekológia a pôrodníctvo 2FYTE

Gynekológia a pôrodníctvo 2FYTE-BcD.pdf  –  157,6 KB

Informatika a výpočtová technika 1FYTE

Informatika a výpočtová technika 1FYTE-BcD.pdf  –  155,0 KB

Kineziológia a patokineziológia I. 2FYTE

Kineziológia a patokineziológia I. 2FYTE-BcD.pdf  –  156,6 KB

Kineziológia a patokineziológia II. 2FYTE

Kineziológia a patokineziológia II. 2FYTE-BcD.pdf  –  156,6 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch I. 1FYTE

Kinezioterapia v klinických odboroch I. 1FYTE-BcD.pdf  –  159,3 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch II. 2FYTE

Kinezioterapia v klinických odboroch II. 2FYTE-BcD.pdf  –  160,1 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch III. 2FYTE

Kinezioterapia v klinických odboroch III. 2FYTE-BcD.pdf  –  184,8 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch IV 3FYTE

Kinezioterapia v klinických odboroch IV 3FYTE-BcD.pdf  –  158,9 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch V 3FYTE

Kinezioterapia v klinických odboroch V. 3FYTE-BcD.pdf  –  157,3 KB

Klinická prax I. 1FYTE

Klinická prax I. 1FYTE-BcD.pdf  –  137,8 KB

Klinická prax II. 2FYTE

Klinická prax II. 2FYTE-BcD.pdf  –  158,4 KB

Klinická prax III. 2FYTE

Klinická prax III. 2FYTE-BcD.pdf  –  158,7 KB

Klinická prax IV. 3FYTE

Klinická prax IV. 3FYTE-BcD.pdf  –  158,7 KB

Klinická prax V. 3FYTE

Klinická prax V. 3FYTE-Bc.pdf  –  157,3 KB

Kondičná príprava I. 1FYTE

Kondičná príprava I 1FYTE-BcD.pdf  –  156,9 KB

Kondičná príprava II. 1FYTE

Kondičná príprava II 1FYTE-BcD.pdf  –  156,2 KB

Lekárska terminológia I. 1FYTE

Lekárska terminológia I. 1FYTE-BcD.pdf  –  154,4 KB

Lekárska terminológia II. 1FYTE

Lekárska terminológia II. 1FYTE-BcD.pdf  –  154,6 KB

Lymfodrenáž I.3FYTE

Lymfodrenáž I. 3FYTE-BcD.pdf  –  156,7 KB

Lymfodrenáž II. 3FYTE

Lymfodrenáž II. 3FYTE-BcD.pdf  –  156,1 KB

Medicínska komunikácia v cudzom jazyku 3FYTE

Medicínska komunikácia v cudzom jazyku 3FYTE-BcD.pdf  –  170,3 KB

Metódy kinezioterapie 3FYTE

Metódy kinezioterapie 3FYTE-BcD.pdf  –  160,0 KB

Náuka o výžive 1FYTE

Náuka o výžive 1FYTE-BcD.pdf  –  154,5 KB

Neurológia I. 2FYTE

Neurológia I. 2FYTE-BcD.pdf  –  163,6 KB

Neurológia II. 2FYTE

Neurológia II. 2FYTE-BcD.pdf  –  162,5 KB

Obhajoba záverečnej práce 3FYTE

Obhajoba záverečnej práce 3FYTE-BcD.pdf  –  130,4 KB

Organizácia zdravotníctva 3FYTE

Organizácia zdravotníctva 3FYTE-BcD.pdf  –  157,7 KB

Ortopédia a protetika 2FYTE

Ortopédia a protetika 2FYTE-BcD.pdf  –  155,1 KB

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc I. 1FYTE

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc I. 1FYTE-BcD.pdf  –  196,2 KB

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc II. 1FYTE

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc II. 1FYTE-BcD.pdf  –  193,3 KB

Patológia 1FYTE

Patológia 1FYTE-Bc.D.pdf  –  150,8 KB

Právo a legislatíva 3FYTE

Právo a legislatíva 3FYTE-BcD.pdf  –  154,8 KB

Pediatria 3FYTE

Pediatria 3FYTE-BcD.pdf  –  161,4 KB

Profesijná etika a komunikácia vo fyzioterapii 1FYTE

Profesijná etika a komunikácia vo fyzioterapii 1FYTE-BcD.pdf  –  208,4 KB

Psychológia, pedagogika a sociológia I. 1FYTE

Psychológia, pedagogika a sociológia I. 1FYTE-BcD.pdf  –  152,0 KB

Psychológia, pedagogika a sociológia II. 1FYTE

Psychológia, pedagogika a sociológia II 1FYTE-BcD.pdf  –  154,6 KB

Rekondično-relaxačné cvičenia 3FYTE

Rekondično-relaxačné cvičenia 3FYTE-BcD.pdf  –  159,4 KB

Segmentová masáž I. 1FYTE

Segmentová masáž I. 1FYTE-BcD.pdf  –  154,9 KB

Segmentová masáž II. 1FYTE

Segmentová masáž II. 1FYTE-BcD.pdf  –  155,9 KB

Seminár k bakalárskej práci 2FYTE

Seminár k bakalárskej práci 2FYTE-BcD.pdf  –  153,9 KB

Spracovávanie vedeckých informácií 1FYTE

Spracovávanie vedeckých informácií 1FYTE-BcD.pdf  –  154,4 KB

Súvislá odborná letná prax I. 1FYTE

Súvislá odborná letná prax I. 1FYTE-BcD.pdf  –  155,5 KB

Súvislá odborná letná prax II. 2FYTE

Súvislá odborná letná prax II. 2FYTE-BcD.pdf  –  157,0 KB

Štátna skúška - Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii 3FYTE

Štátna skúška - Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii 3FYTE-BcD.pdf  –  129,6 KB

Štátna skúška - Fyzikálna terapia a balneológia 3FYTE

Štátna skúška - Fyzikálna terapia a balneológia 3FYTE-BcD.pdf  –  130,5 KB

Štátna skúška - Kineziológia a patokineziológia 3FYTE

Štátna skúška - Kineziológia a patokineziológia 3FYTE-BcD.pdf  –  130,7 KB

Štátna skúška - praktická časť 3FYTE

Štátna skúška - praktická časť 3FYTE-BcD.pdf  –  148,5 KB

ŠVOČ – prezentácia na ŠVK 2FYTE

ŠVOČ – prezentácia na ŠVK 2FYTE-BcD.pdf  –  151,8 KB

Základy kinezioterapie I. 1FYTE

Základy kinezioterapie I. 1FYTE-BcD.pdf  –  160,9 KB

Základy kinezioterapie II. 1FYTE

Základy kinezioterapie II. 1FYTE-BcD.pdf  –  161,8 KB

Základy výskumu vo fyzioterapii 3FYTE

Základy výskumu vo fyzioterapii 3FYTE-BcD.pdf  –  157,2 KB