Bakalársky stupeň štúdia-denné štúdium

FYTE_informačné listy_denné štúdium Bc.-komplet

fyte Bc III.9a_Informacne_listy_predmetov_denna_forma.rtf  –  4,8 MB

FYTE Bc._denné štúdium

Informačné listy

Anatómia I.

Anatómia I..docx  –  16,6 KB

Anatómia II.

Anatómia II..docx  –  16,8 KB

Anglický jazyk I.

Anglický jazyk I..docx  –  17,4 KB

Anglický jazyk II.

Anglický jazyk II..docx  –  17,2 KB

Bakalárska skúška - neurofyziológia a kineziológia

Bakalárska skúška - neurofyziológia a kineziológia.docx  –  15,9 KB

Bakalárska skúška - fyzioterapia

Bakalárska skúška - fyzioterapia.docx  –  15,8 KB

Balneoterapia, klimatoterapia hydroterapia a termoterapia

Balneoterapia, klimatoterapia hydroterapia a termoterapia.docx  –  17,2 KB

Elektroterapia a fototerapia

Elektroterapia a fototerapia.docx  –  17,4 KB

Ergoterapia

Ergoterapia.docx  –  16,9 KB

Farmakológia

Farmakológia.docx  –  16,1 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému I.

Funkčná diagnostika lokomočného systému I..docx  –  17,4 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému II.

Funkčná diagnostika lokomočného systému II..docx  –  17,3 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému III.

Funkčná diagnostika lokomočného systému III..docx  –  17,0 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému IV.

Funkčná diagnostika lokomočného systému IV..docx  –  17,9 KB

Fyziológia

Fyziológia.docx  –  17,3 KB

Gynekológia a pôrodníctvo

Gynekológia a pôrodníctvo.docx  –  17,1 KB

Chirurgia a úrazová chirurgia

Chirurgia a úrazová chirurgia.docx  –  17,2 KB

Informačné technológie_e-Health

Informačné technológie_e-Health.docx  –  16,9 KB

Kineziológia a patokineziológia I.

Kineziológia a patokineziológia I..docx  –  17,4 KB

Kineziológia a patokineziológia II.

Kineziológia a patokineziológia II..docx  –  17,6 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch I.

Kinezioterapia v klinických odboroch I..docx  –  17,4 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch II.

kin. v klin.odor. II.docx  –  16,0 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch III.

Kinezioterapia v klinických odboroch III..docx  –  18,3 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch IV.

Kinezioterapia v klinických odboroch IV..docx  –  17,8 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch V.

Kinezioterapia v klinických odboroch V..docx  –  17,9 KB

Klinická prax I.

Klinická prax I..docx  –  17,2 KB

Klinická prax II.

Klinická prax II..docx  –  17,7 KB

Klinická prax III.

Klinická prax III..docx  –  17,8 KB

Klinická prax IV.

Klinická prax IV..docx  –  17,8 KB

Klinická prax V.

Klinická prax V..docx  –  17,6 KB

Komunikácia s chorým

Komunikácia s chorým.docx  –  17,0 KB

Kondičná príprava

Kondičná príprava.docx  –  17,2 KB

Latinský jazyk I.

Latinský jazyk I..docx  –  17,0 KB

Latinský jazyk II.

Latinský jazyk II..docx  –  17,0 KB

Masáže

Masáže.docx  –  17,7 KB

Metódy kinezioterapie I.

Metódy kinezioterapie I..docx  –  17,8 KB

Metódy kinezioterapie II.

Metódy kinezioterapie II..docx  –  17,7 KB

Náuka o výžive

Náuka o výžive.docx  –  17,3 KB

Nemecký jazyk I.

Nemecký jazyk I..docx  –  16,8 KB

Nemecký jazyk II.

Nemecký jazyk II..docx  –  16,6 KB

Neurológia I.

Neurológia I..docx  –  17,3 KB

Neurológia II.

Neurológia II..docx  –  17,0 KB

Obhajoba bakalárskej práce

Obhajoba bakalárskej práce.docx  –  17,7 KB

Organizácia v zdravotníctve

Organizácia v zdravotníctve.docx  –  17,1 KB

Ortotika a protetika

Ortotika a protetika.docx  –  17,0 KB

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo.docx  –  16,2 KB

Patológia a patologická fyziológia

Patológia a patologická fyziológia.docx  –  17,0 KB

Pediatria

Pediatria.docx  –  16,7 KB

Profesijná etika

Profesijná etika.docx  –  17,5 KB

Prvá pomoc

Prvá pomoc.docx  –  17,2 KB

Psychológia, pedagogika a sociológia

Psychológia, pedagogika a sociológia.docx  –  17,9 KB

Rekondično-relaxačné cvičenia

Rekondično-relaxačné cvičenia.docx  –  17,1 KB

Seminár k bakalárskej práci

Seminár k bakalárskej práci.docx  –  17,1 KB

Súvislá odborná prax I.

Súvislá odborná prax I..docx  –  17,2 KB

Súvislá odborná prax II.

Súvislá odborná prax II..docx  –  17,3 KB

Vnútorné lekárstvo, geriatria a preventívne lekárstvo I.

Vnútorné lekárstvo, geriatria a preventívne lekárstvo I..docx  –  18,1 KB

Vnútorné lekárstvo, geriatria a preventívne lekárstvo II.

Vnútorné lekárstvo, geriatria a preventívne lekárstvo II..docx  –  17,7 KB

Vyšetrovacie a diagnostické metódy I.

Vyšetrovacie a diagnostické metódy I..docx  –  17,3 KB

Vyšetrovacie a diagnostické metódy II.

Vyšetrovacie a diagnostické metódy II..docx  –  17,3 KB

Základy funkčnej diagnostiky lokomočného systému I.

Základy funkčnej diagnostiky lokomočného systému I..docx  –  17,3 KB

Základy práva a medicínske právo

Základy práva a medicínske právo.docx  –  17,4 KB

Základy výskumu

Základy výskumu.docx  –  17,3 KB