Zasadnutia AS

Dňa 20. septembra 2022 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany, v miestnosti R 0-3  o 13,00 hod. uskutoční zasadnutie AS FZV. 

Dňa 3. júna 2021 o 14,00  hod. sa v miestnosti R 1-2 uskutoční zasadnutie AS FZV. 

Dňa 26. júla 2021  sa o 14.30 hod. na FZV v Piešťanoch v miestnosti R 1-2 uskutoční zasadnutie AS FZV UCM.