Zápisnice zo zasadnutia Rady kvality FZV

Protokol o výsledku hlasovania Rady kvality pre ŠP FYTE FZV UCM 12.05.2022

Protokol o výsledku hlasovania Rady kvality pre ŠP FYTE_FZV UCM_12.05.2022.pdf  –  71,6 KB

Zápisnica zo zasadnutia Rady kvality pre ŠP RATE FZV UCM 27.04.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady kvality pre ŠP RATE_FZV UCM_27.04.2022_.pdf  –  136,0 KB

Zápisnica zo zasadnutia Rady kvality pre ŠP FYTE dňa 21.02.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady kvality pre ŠP FYTE_FZV UCM_21.02.2022_.docx  –  3,3 MB