Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Vladislav, Vladislava
 
Zamestnanecká časť AS FZV UCM

Predseda AS FZV UCM :

PhDr. Labudová Monika, PhD., MBA, MPH.

Podpredseda AS FZV UCM:

Šalát Dušan, Ing.

Tajomník: AS FZV UCM:

Marková Mária, PhDr., PhD.

 Členovia AS FZV UCM zamestnanecká časť:

MUDr. Kresánek Jaroslav, PhD.

Petríková Rosinová Iveta, PaedDr., PhDr., PhD., MHA

Vaská Eva, PhDr., PhD., MPH

Stanová Jana, PhDr.