Vedecko-odborná konferencia Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2015