Správy o vedeckovýskumnej činnosti

Správa VVČ FZV UCM 2022.docx

Správa VVČ FZV UCM 2022.docx  –  68,8 KB

Správa_o_internacionalizacii 2022.pdf

Správa_o_internacionalizacii2022.pdf  –  137,7 KB