Športový deň UCM 2023

Športový deň UCM 2023
19. jún 2023
Zemiansky dvor, Šúrovce

Na požiadanie pani rektorky prof. Kataríny Slobodovej Novákovej naša FZV UCM opäť usporiadala Športový deň UCM, posledný bol v roku 2019, potom pre „kovidové“ obštrukcie sa nemohol uskutočniť.

Pôvodný termín bol na Medarda (8.jún), ale ten nesklamal, a pre veľké búrky musel byť športový deň preložený na neskorší termín – 19. jún 2023. Tento dátum však kolidoval s pedagogickými povinnosťami dvoch fakúlt (FMK a FPV), ktoré nemohli postaviť svoje súťažné družstvá, čím bol Športový deň ochudobnený.

Počasie tento raz však vyšlo nad očakávanie, takže sme strávili príjemný deň v dobrej nálade, súťaživom duchu, pri dobrom jedle a pití.

Súťažilo sa v štyroch disciplínach: lukostreľba, rodeo býk, hod podkovou na cieľ a úder kladivom na silomer.

Športový deň otvorila pani rektorka prof. Katarína Slobodová Nováková, ktorá na záver aj dekorovala víťazov jednotlivých disciplín.

Celé podujatie uvádzal moderátor RTVS Andrej Bartaloš, technické zabezpečenie realizoval Marián Reindl a jeho Promoactivity, video natočil Profifilm.sk, Bonario, s.r.o.

Výsledky:

Lukostreľba:
PhDr. Martin Daško, PhD., FSV
Ing. Ivan Kopčáni, PhD., rektorát
Mgr. Michal Garaj, PhD., FSV

Rodeo býk:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD., FPV
Mgr. Andrej Brník, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Hod podkovou na cieľ:
Mgr. Michal Garaj, PhD., FSV
Mária Sofia Winard, rektorát
Mgr. Dominika Vrbovská, rektorát

Úder kladivom na silomer – muži:
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Ing. Ivan Kopčáni, PhD., rektorát
PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., FSV

Úder kladivom na silomer – ženy:
Mgr. Kristína Obúlaná, rektorát
Katarína Procházková, FSV
Mgr. Diana Nováková, rektorát

Celkový víťaz: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Víťazné družstvo: Rektorát UCM