Šport telesne postihnutých s PhDr. Jánom Riapošom, PhD. zo dňa 12.4.2019