Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2018

III. piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

III. piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni sa konali v dňoch 11.-12.10.2018 v Kongresovom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.
Hlavným organizátorom bol Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave. Podujatie otvorili štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., a prorektor UCM v Trnave dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Na konferencii sa zúčastnilo 656 registrovaných participantov, odznelo 33 prednášok a vystavených bolo 6 posterov. Prednášajúci pochádzali z viacerých krajín - okrem Slovenska aj z Česka, Rakúska a Nemecka. Prednášky boli na vysokej profesionálnej úrovni, vyzvaní prednášatelia sú považovaní za absolútnu špičku vo svojich odboroch.

Program konferencie 2018

Program konferencie 2018.docx  –  306,1 KB

Vyhodnotenie spokojnosti s konferenciou PFD 2018

Kval 18 Spokojnosť Konferencia.docx  –  17,4 KB