Miera úspešnosti študentov 2. stupeň

Do 1. ročníka nastúpilo 124 študentov v dennej a externej forme , z nich do 2. ročníka nastúpilo 104 študentov = 83,9%.