Miera úspešnosti študentov 1. stupeň

Do 1. ročníka nastúpilo 190 študentov v dennej a externej forme , z nich do 2. ročníka nastúpilo 142 študentov = 74,7%.