Komisia na vybavovanie podnetov

Predseda  komisie:        

PhDr. Jana Stanová

Členovia zamestnanecká časť:

Bc. Soňa Liptáková

PhDr. Michaela Šimonová

Členovia študentská časť:

PhDr. Andrej Matonok

Bc. Andrej Ištok

 

Smernica o vybavovaní podnetov na UCM

Smernica_o_vybavovani_podnetov_na_UCM.pdf  –  545,2 KB