Hlavné výstupy vzdelávania 1. stupeň

Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti:

·           z vied, na ktorých sú založené činnosti fyzioterapeuta

·           z lekárskych, zdravotníckych a sociálnych vied z profesijnej etiky, psychológie, komunikácie a príslušných právnych predpisov 

 O základných skupinách chorôb a stavov postihnutia, o príčinách ich vzniku, o možnosti diagnostikovania a liečenia klinická prax v zdravotníckom zariadení na pracoviskách:

Nemocnica A. Wintera, n.o, Wintera 66, 921 01 Piešťany https://nawpiestany.sk/ Poliklinika, Rekreačná ul.č.2, 921 01 Piešťany https://nawpiestany.sk/

NURCH, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany https://www.nurch.sk/

Slovenské liečebné kúpele, Winterova 29, 921 01 Piešťany link · http://www.kupelepiestany.eu

Vertebra s.r.o., E. Belluša 6 , 921 01 Piešťany

Horezza , a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany

Senior Club Striebornica, Nábrežná 806, 922 21 Moravany nad Váhom

Mestská poliklinika Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec http://www.mphc.sk

Univerzitná nemocnica Bratislava, kontakt: Riaditeľstvo, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Pracoviská: UNB Ružinov, UNB Staré Mesto

Premium Fit – fyzioterapia v športe, Eisteinova 18, 851 01 Bratislava, kontakt: rehabilitaciajohn(zav.)doegolemclub.sk

SANOM – Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Bratislave, Nobelova 6, Bratislava http://www.sanom.sk

Špecializované zariadenie pre seniorov- ProSenior, sídlo Bratislava 3, Malokarpatská 22/A, 900 21 Svätý Jur kontakt: infojohn(zav.)doeprorehab.sk

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava fnttjohn(zav.)doefntt.sk

Tieto pracoviská sú schopné pripraviť absolventa vo všetkých klinických odboroch.