Úradné hodiny študijného oddelenia

V termíne od 01.06.2024 do 31.08.2024 sú zrušené úradné hodiny študijnej referentky v Piešťanoch. 

Študijné oddelenie bude študentom k dispozícii počas úradných hodín v Trnave.

Od 01.07.2024 budú úradné hodiny upravené a to: utorok - štvrtok v čase od 8.30 hod. do 11.00 hod. 

Športový deň UCM

Športový deň UCM 2024 sa konal dňa 23. júna 2024 na Zemianskom dvore v Šúrovciach.Viac info a video si môžete pozrieť tu.

Utorok, 23.07.2024Nová

Zrušené úradné hodiny na dekanáte

Dňa 25.7. a 26.7. budú zrušené úradné hodiny na dekanáte a v knižnici FZV.   

Utorok, 16.07.2024

Elektronický zápis do vyšších ročníkov

Viac informácií k elektronickému zápisu do ďalších ročníkov nájdete tu

Utorok, 18.06.2024

II. kolo prijímacieho konania na Mgr. štúdium

Informácie k II. kolu prijímacieho konania na Mgr. stupeň štúdia nájdete tu

Utorok, 18.06.2024

Pridelenie ubytovania na AR 24/25

Zoznam prideleného ubytovania na AR 2024/2025 si môžete pozrieť tu

Utorok, 18.06.2024

Priebežné výsledky prijímacieho konania

Vážení uchádzači,priebežné výsledky prijímacieho konania nájdete tu.

Telefonicky sa neposkytujú žiadne informácie, zverejnené priebežné výsledky ešte nie sú konečné výsledky prijímacieho konania. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí  bude uchádzačovi doručené poštou do vlastných rúk po 18.06.2024.

Streda, 12.06.2024

Výsledok volieb na funkciu dekana

Dňa 11.06.2024 bol Volebným zhromaždením zvolený na funkciu dekana na funkčné obdobie 2024/2028

Štofko Juraj, Dr. h. c. MUDr., PhD., MBA, MPH, univ. doc. 

Utorok, 11.06.2024

Promócie absolventov

Dňa 13.06.2024 sa budú konať promócie absolventov FZV od  7,30 hod. do 12,30 hod.

Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul.  

Viac informácií nájdete v časti študenti- promócie

Piatok, 31.05.2024

Listina kandidáta na obsadenie funkcie dekana

Navrhnutý kandidát : Štofko Juraj, Dr. h. c., MUDr., PhD., MPH, MBA, univ. doc.Zasadnutie akademickej obce fakulty spojené s predstavovaním kandidátov na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych vied sa uskutoční 11. júna 2024 o 10.00 hod. v miestnosti R2-2  na druhom poschodí v budove FZV, Rázusova 14, 921 01 Piešťany.Voľba kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych vied sa uskutoční dňa 11. júna o 14:00 hod. v miestnosti R2-2 na druhom poschodí v budove FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany.

Utorok, 28.05.2024