Štvrtok, 08.02.2024

Deň otvorených dverí

Dňa 07. 02. 2024 so začiatkom od 9:00 hod. sa na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda konal Deň otvorených dverí. V budove na Rázusovej ulici v Piešťanoch privítala záujemcov o štúdium na FZV prorektorka pre medzinárodné vzťahy UCM doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Dôležité informácie o fakulte, študijných programoch, možnostiach štúdia, vybavení a personálnom zabezpečení teoretickej aj praktickej výučby prezentovala prodekanka pre vonkajšie vzťahy Mgr. Jana Koišová, PhD. Na otázky uchádzačov o štúdium na FZV odpovedali prodekanka pre vzdelávanie PhDr. Jana Stanová a vedúca katedry fyzioterapie PhDr. Eva Ďurinová. Následne bola realizovaná prehliadka priestorov a vybavenia fakulty - knižnica, fitnes centrum, učebne praktickej výučby fyzioterapie.

Na záver mali potencionálni študenti FZV možnosť vidieť aj ukážku teoretickej a praktickej výučby Fyzioterapie v podaní PhDr. Ľubice Zubčákovej. Pani doktorka spolu so študentami tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia programu Fyzioterapia prezentovala ukážky lymfodrenáže a segmentovej masáže.  

Vložil:  Eva Miháliková