Štvrtok, 14.09.2023

Poďakovanie za pomoc a spoluprácu od Klubu Kĺbik

Poďakovanie pedagogičke PhDr. Eve Ďurinovej a študentke Denise Jamborovej.Vážený pán dekan Juraj Štofko, srdečne Vás pozdravujeme z Ligy proti reumatizmu SR a zvlášť z LPRe – Klubu Kĺbik. Veľmi si vážime a ďakujem Vám za pomoc a dlhoročnú spoluprácu. Priebežne (už od roku 2012) študenti katedry fyzioterapie FZV UCM zabezpečujú fyzioterapeutickú starostlivosť počas rekondično-integračných pobytov Klubu Kĺbik.

Klub Kĺbik každoročne organizuje letné rekondično-integračné pobyty a pomáha deťom a ich
rodičom, keď dieťa ochorenie na reumatickú diagnózu, najčastejšie juvenilnú idiopatickú
artritídu. Program pobytov je zameraný aj na rehabilitáciu a inštruktáž rodičov, ako s dieťaťom
majú cvičiť v domácom prostredí. Neoddeliteľnou súčasťou Klubu Kĺbik je celá rodina malého
reumatika, súrodenci a rodinní príslušníci malých pacientov. Pripravujeme pre nich spoločné
stretnutia, edukačné podujatia, projekty, pobyty, publikačná činnosť a rôzne zábavné aktivity.
Činnosť KK má pozitívny vplyv na vzťahy v rodine a pomáhame im zvládnuť neľahké životné
situácie. https://www.klubklbik.sk/
Veľmi si vážime dlhodobú spoluprácu s PhDr. Evou Ďurinovou z UNIVERZITY SV. CYRILA A
METODA V TRNAVE, Katedra fyzioterapie, že nám vždy sprostredkuje študentky, ale aj ona
osobne sa zúčastní na pobytoch, radí rodičom a cvičí s deťmi s reumatickými ochoreniami. Je
výbornou učiteľkou, ale aj vzorom pre študentov. Tak bolo s nami aj teraz v júli aspoň na jeden
deň.
V tomto roku sa na našom pobyte deťom po celý týždeň venovala Denisa Jamborová, študentka
fyzioterapie, Univerzita sv. Cyrila A Metoda v Trnave, Katedra fyzioterapie. Bola úžasná, deti
k nej rady chodili na rehabilitačné cvičenia a obľúbili si ju aj pre je empatický a profesionálny
prístup. Venovala sa im veľmi svedomite a počas pár dní bolo vidno úspechy rehabilitácie.
https://www.mojareuma.sk/sprava-z-rekondicno-integracneho-pobytu-klubu-klbik-2023/
Budeme veľmi radi, keď bude takáto spolupráca pokračovať aj naďalej ďalej.
Liga proti reumatizmu SR je moderné a aktívne pacientske občianske združenie s
celoslovenskou pôsobnosťou. Už 33 rokov pomáhame pacientom a sme rešpektovaným a široko
uznávaným združením. Organizujeme spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť
reumatikom. Sprostredkúvame informácie o možnostiach liečby reumatických ochorení (RO).
Naším cieľom je, aby pacient mal včas dostatok relevantných overených informácií od
odborníkov v reumatológii a mohol spoznať ľudí s podobným ochorením. Takáto vzájomná pomoc
a zdieľanie vlastných skúseností sú tiež veľmi dôležité a ovplyvňujú ďalší vývoj ochorenia.
V tomto sa stretáva aj spolupráca s UNIVERZITOU SV. CYRILA A METODA V TRNAVE,
Katedra fyzioterapie, za čo Vám, pani Eve Ďurinovej, Denise Jamborovej a všetkým študentom,
s ktorými sme doteraz spolupracovali ĎAKUJEME!
S úctou
PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR, v.r.

Vložil:  Andrea Pristachová