Piatok, 09.06.2023

Voľby do AS FZV UCM a AS UCM študentská časť

AS FZV UCM vyhlasuje voľby do študentskej časti AS FZV a štuentskej časti AS UCM na deň 11.10.2023 v čase od 11.00 do 15.00.  Budú sa konať prezenčne v miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany. Informácie k voľbám nájdete tu.   

Vložil:  Vanesa Orihelová