Pondelok, 22.05.2023

Stretnutie v rámci projektu INTERREG SR-ČR

V dňoch 18. a 19. mája 2023 sa pracovníci Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave, riešitelia projektu INTERREG SR-ČR

Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (NFP304010AYX7), zúčastnili pracovného stretnutia s hlavným cezhraničným partnerom projektu, kolegami z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Viac info: https://fzv.ucm.sk/sk/projekty/

Vložil:  Andrea Pristachová