Piatok, 01.07.2022

Menovanie povereného dekana FZV UCM

Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovací dekrét Dr. h. c. MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH a poverila ho funkciou dekana Fakulty zdravotníckych vied  UCM v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2022 na obdobie do 31.decembra 2022.
Poverenému dekanovi želáme na pozícii veľa úspechov ! 

https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3055/  

Vložil:  Vanesa Orihelová