Piatok, 10.12.2021

Vymenovanie dekana FZV

Rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. menoval s účinnosťou od 7.12. 2021 prof. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc. za dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM

Srdečne gratulujeme ! 

Vložil:  Vanesa Orihelová