Piatok, 10.12.2021

Oznam

Dekan FZV UCM s radosťou oznamuje, že pán prim. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR, vedúci Katedry rádiológie FZV UCM, bol v habilitačnom konaní na Masarykovej Univerzite v Brne dňa 30. 11. 2021 menovaný docentom pre odbor rádiológie

Z tohto úspechu v jeho profesionálnej kariére sa tešíme a prajeme pánovi docentovi v ďalšej práci veľa úspechov.

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
dekan FZV UCM 

Vložil:  Vanesa Orihelová