Rozvrhy na letný semester AR 2023/2024

Vážení študenti,rozvrhy na letný semester nájdete tu
Prosíme vás o priebežnú kontrolu rozvrhov najmä zo začiatku semestra, nakoľko môžu nastať nejaké zmeny.

Štvrtok, 25.01.2024

ERASMUS+

Milí študenti, 

Oddelenie medzinárodných vzťahov UCM vyhlásilo výzvu na zaslanie nominácií na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2024/2025.

Pondelok, 22.01.2024

Futbalový turnaj o pohár rektorky UCM

Futbalový turnaj o pohár rektorky UCM sa konal dňa 11. 12. 2023 v Mestskej športovej hale v Trnave.

Na turnaji sa zúčastnilo 10 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch základných skupín.

Utorok, 12.12.2023

1 príloha

Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so SAIA pozývajú doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na seminár, na ktorom sa dozviete ako napísať úspešnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.

Piatok, 08.12.2023

Návšteva kolegov z Univerzity Palackého v Olomouci

V utorok 28. novembra 2023 navštívili Fakultu zdravotníckych vied UCM kolegovia z Fakulty telesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Lucia Bizovská, PhD., Mgr. Tomáš Klein, Ph.D. Zámerom stretnutia bola príprava žiadosti o projekt INTERREG SR-ČR. Stretnutia sa za FZV zúčastnili Mgr. Jana Koišová, PhD., Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD., Eva Ďurinová, PhDr. Michaela Šimonová a doc. PhDr. Ľudmila Zapletalová, PhD.

Utorok, 05.12.2023

1 príloha

Stretnutie s veľvyslankyňou Indie na Slovensku

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy FZV UCM Mgr. Jana Koišová, PhD. sa dňa 27. októbra zúčastnila stretnutia s indickou veľvyslankyňou H.E. Ms. Apoorva Srivastava. Na stretnutí boli diskutované možnosti spolupráce Fakulty zdravotníckych vied UCM s indickými akademickými inštitúciami ako aj možná spolupráca v rámci projektu ERASMUS+ KA 171, ktorý je zameraný na mobility mimo krajín Európskej únie.

Utorok, 05.12.2023

1 príloha

Informačný seminár SAIA „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?“

Informačný seminár SAIA s názvom „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?“

sa uskutoční v stredu 13.12.2023 o 10.30 v zasadačke Z 0.3. Seminár bude prioritne zameraný na študentov, najmä doktorandov, vítaná je účasť aj postdoktorandov a výskumníkov.

Pondelok, 04.12.2023

1 príloha

Udelenie Plakety Jána Sambucusa prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc.

Dňa 23. novembra 2023 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave, na ktorom predsedníčka VR UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., udelila Plaketu Jána Sambucusa prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc. za významný prínos pri rozvoji UCM v Trnave.  

Pondelok, 27.11.2023

1 príloha

Imatrikulácie

Vážení študenti,


dňa 24.11.2023 sa budú konať imatrikulácie  študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia v akademickom roku 2023/2024.  Miesto konania: AULA Jozefa Matúša, Bučianska ulica, TrnavaUtorok, 14.11.2023

Zrušené úradné hodiny študijnej referentky

Dńa 9. 11. 2023 (štvrtok) budú zrušené úradné hodiny študijnej referentky v Piešťanoch.

Utorok, 07.11.2023