Postup prideľovania ubytovania - AR 2022/2023

Milí študenti, 

postup prideľovania ubytovania na akademický rok 2022/2023 nájdete tu. Informácie ohľadom prideľovania ubytovania nájdete tu

Piatok, 13.05.2022

Výsledky z volieb do ŠRVŠ

Výsledky z volieb do ŠRVŠ študentskej časti akademickej obce

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

Piatok, 29.04.2022

Vedenie FZV vyjadruje solidaritu s ukrajinským národom

Vedenie Fakulty zdravotníckych vied, jeho zamestnanci, ako i študenti, jednomyseľne vyjadrujú solidaritu s ukrajinským národom,  teraz tak ťažko skúšaného vojnovým stavom.  Sme spolusignatármi stanoviska vedenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k aktuálnej situácii na Ukrajine.

Piatok, 25.02.2022

UCM vyjadruje podporu Ukrajine

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Predsedníctvo Akademického senátu UCM v Trnave, Študentská rada UCM v Trnave, vedenie fakúlt UCM v Trnave a zároveň celá akademická obec UCM sa pripája k stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie a ostatných univerzít a vysokých škôl na Slovensku a odmieta vojenský útok na Ukrajinu ako neprijateľnú agresiu voči suverénnemu štátu.

Piatok, 25.02.2022

Aktuálne pokyny k ubytovaniu

Vážení študenti, aktuálne pokyny k našťahovaniu do ŠD MTF STU nájdete tu
V prípade záujmu o ubytovanie na ŚD Nám. J. Herdu 2 (UCM) je potrebné kontaktovať  vedúcu ŚD Mgr. Soňu Krahulcovú.  

Štvrtok, 10.02.2022

Témy záverečných prác-AR 2022/2023

Milí študenti, zoznam tém záverečných prác pre akademický rok 2022/2023 je dostupný tu

Streda, 09.02.2022