Voľby do AS FZV a AS UCM zamestnanecká časť

AS FZV UCM vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti AS FZV a zamestaneckej časti AS UCM na deň 13.10.2023 v čase od 11.00 do 15.00. Budú sa konať prezenčne v miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany. Informácie k voľbám nájdete tu

Piatok, 22.09.2023Nová

Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 19.9.2023

Výsledok výberového konania FZV

Piatok, 22.09.2023Nová

Slávnostné otvorenie akademického roka prinieslo nových laureátov Ceny rektorky a Ceny Jána Sambucusa

Na otvorení sa zúčastnili významné osobnosti akademického života našej univerzity a na Slovensku.
Inšpiratívne príhovory pani rektorky profesorky Kataríny Slobodovej Novákovej, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie docenta Vladimíra Hiadlovského a župana Trnavského kraja magistra Jozefa Viskupiča, ktoré nás motivujú pracovať, pripravili celú akademickú obec na úspešný štart do nového semestra. 

Štvrtok, 21.09.2023Nová

UCM Erasmus Days 2023

Vážení študenti,

dovoľte nám pozvať Vás na priateľské stretnutie v rámci UCM_Erasmus+ Days 2023. Príďte sa s nami podeliť o vaše skúsenosti z Erasmus mobility a inšpirovať sa, prípadne sa informovať o vašej možnej budúcej mobilite a čo vás na nej čaká :)

Pondelok, 18.09.2023

Poďakovanie za pomoc a spoluprácu od Klubu Kĺbik

Poďakovanie pedagogičke PhDr. Eve Ďurinovej a študentke Denise Jamborovej.Vážený pán dekan Juraj Štofko, srdečne Vás pozdravujeme z Ligy proti reumatizmu SR a zvlášť z LPRe – Klubu Kĺbik. Veľmi si vážime a ďakujem Vám za pomoc a dlhoročnú spoluprácu. Priebežne (už od roku 2012) študenti katedry fyzioterapie FZV UCM zabezpečujú fyzioterapeutickú starostlivosť počas rekondično-integračných pobytov Klubu Kĺbik.

Štvrtok, 14.09.2023

Rozvrhy na zimný semester AR 2023/2024

Vážení študenti, rozvrhy na zimný semester nájdete tu.

Streda, 13.09.2023

Promócie absolventov

Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského a doktorského štúdia v akademickom roku 2022/2023

Pondelok, 11.09.2023

Úradné hodiny študijného oddelenia

pondelok:  neúradný deň

utorok:     8.30 hod. - 11.00 hod.     12.30 hod. - 14.00 hod.    miesto Piešťany

streda:     neúradný deň

štvrtok:     8.30 hod. - 11.00 hod.     12.30 hod. - 14.00 hod.   miesto Piešťany

piatok:     neúradný deň

Štvrtok, 07.09.2023

Zmena začiatku ubytovania ŠD M. Uhra

Oznam o zmene začiatku ubytovania  na ŠD M.Uhra v akad.roku 2023/2024 

Začiatok ubytovania zo dňa 4.9.2023 je preložený na 11.9.2023 z technických príčin.

Uvedená informácia sa týka študentského domova blok A – starý internát.

Za pochopenie ďakujemeVedenie ŠDaJ M.Uhra

Pondelok, 04.09.2023

Prijímacie pohovory výsledky

Vážení uchádzači,výsledky z prijímacích pohovorov nájdete tu.

Streda, 23.08.2023