Zmena úradných hodín dekanátu a knižnice FZV

Vážení študenti, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu budú úradné hodiny na dekanáte a v knižnici FZV od 25.11.2021 upravené nasledovne :  

Pondelok  8.00-12.00
Utorok       8.00-12.00
Štvrtok      8.00-12.00

Prijímacie konanie

Vážení uchádzači, informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2022/2023 nájdete tu.   

COVID-19

Vážení študenti, 

dávame vám do pozornosti sekciu Covid-19, kde sa dozviete všetky potrebné informácie a platné nariadenia, ktoré pre vás platia. Nájdete tu takisto aj dotazníky v prípade potvrdeného ochorenia a nahlásenia nástupu do domácej izolácie, ktoré je v prípade potreby potrebné vyplniť  . 

Zimná univerziáda 2022

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Zimnú univerziádu SR 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 11. februára 2022 (zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon sa uskutočnia v iných termínoch), ak to epidemická situácia a opatrenia dovolia. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých vysokých škôl na Slovensku. Podujatie sa bude konať v režime OP - očkovaní/prekonaní.

Štvrtok, 20.01.2022Nová

Štátne skúšky-január 2022

Milí študenti, opravná štátna skúška sa uskutoční dňa 26. januára 2022.  Rozpisy štátnej skúšky pre jednotlivé stupne štúdia nájdete tu ( Bc., Mgr. ) .   Pokyny k štátnym skúškam sú dostupné tu

Piatok, 14.01.2022

Štátne skúšky-január 2022

Vážení končiaci študenti, od dnes 02.12.2021 do 17.12.2021 máte možnosť prihlasovania sa na štátnu skúšku, prostredníctvom tlačiva: Prihláška na štátnu skúšku, ktoré je dostupné tu ( Fyte Bc., Fyte Mgr., Rate Bc.).   Štátna skúška sa bude konať  v termíne podľa harmonogramu štúdia medzi 17.01.2022 – 28.01.2022. Viac informácií nájdete tu.

Streda, 12.01.2022