Zmena úradných hodín dekanátu a knižnice FZV počas letných mesiacov

Od 1.7.2022 do 31.8. 2022 budú úradné hodiny na dekanáte a v knižnici FZV upravené nasledovne

Pondelok   9:00-11:00
Utorok       nestránkový deň
Streda       9:00-11:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok        9.00-11:00

Ochrana zdravia zamestnancov

Od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022 je možné podľa bodu 2 čl. IV Kolektívnej zmluvy UCM na rok 2022 skrátiť pracovný čas zamestnancov FZV automaticky o 2 hodiny, keď teplota ovzdušia prekročí 30 stupňov Celzia. 
Ďakujeme za porozumenie. 

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Dňa 20. septembra 2022 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany, v miestnosti R 0-3 o 13,00 hod. uskutoční zasadnutie Akademického senátu FZV.

Streda, 27.07.2022

Zmena úradných hodín knižnice FZV

Knižnica FZV bude zatvorená od 1.8.-8.8.2022 vrátane z dôvodu čerpania dovolenky.  

Utorok, 26.07.2022

Ubytovanie - Školský internát pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch

Milé študentky, pokyny súvisiace s ubytovaním na AR 2022/2023 na školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch nájdete tu

Pondelok, 25.07.2022

Harmonogram zápisov do 1. roka štúdia-AR 2022/2023

Milí študenti a milé študentky,harmonogram zápisov do 1.roka štúdia na AR 2022/2023 nájdete tu

Pondelok, 18.07.2022

Harmonogram zápisov do vyšších rokov štúdia - AR 2022/2023

Milí študenti a milé študentky, harmonogram zápisov do vyšších rokov štúdia na AR 2022/2023  nájdete tu

Štvrtok, 07.07.2022

Opravný (augustový) termín ŠS-rozpisy do komisií+pokyny

Milí študenti a milé študentky,dávame vám do pozornosti rozpisy na štátne skúšky pre jednotlivé stupne štúdia. Spolu s pokynmi k opravným termínom štátnych skúšok ich nájdete tu.   

Štvrtok, 07.07.2022

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA - AR 2022/2023

Milí študenti vyšších ročníkov, 

dávame vám do pozornosti dokument týkajúci sa elektronického predzápisu do vyšších ročníkov. Jeho presný postup nájdete tu. Prosíme o pozorné preštudovanie daného dokumentu, nakoľko dodržanie stanovených termínov a postupov je kľúčové pre úspešný zápis do vyšších ročníkov

POZOR! - Tento oznam neplatí pre študentov, ktorí v AR 2022/2023 nastupujú do 1. ročníka štúdia !  

Štvrtok, 07.07.2022

Menovanie povereného dekana FZV UCM

Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovací dekrét Dr. h. c. MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH a poverila ho funkciou dekana Fakulty zdravotníckych vied  UCM v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2022 na obdobie do 31.decembra 2022.
Poverenému dekanovi želáme na pozícii veľa úspechov ! 

https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3055/  

Piatok, 01.07.2022