UCM vyjadruje podporu Ukrajine

UCM vyjadruje podporu Ukrajine

Prijímacie konanie

Vážení uchádzači, informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2022/2023 nájdete tu.   

Oznam pre uchádzačov o štúdium - doloženie chýbajúcich vysvedčení

Vzhľadom k prebiehajúcim maturitám na stredných školách až  do 10. júna 2022  vám oznamujeme, že  chýbajúce koncoročné a maturitné vysvedčenia - overené kópie je potrebné zaslať obratom po tomto termíne  na študijné oddelenie FZV  do Trnavy. Chýbajúce doklady sú potrebné k spracovaniu do prijímacej komisie FZV.

Streda, 25.05.2022Nová

Oznam pre študentov FZV, ktorí sa zúčastnili ŠS v mesiaci máj-jún 2022 s hodnotením neprospel

Máte možnosť podať si prihlášku na štátnu skúšku podľa harmonogramu štúdia, a to najneskôr do  30.6.2022.

Prihlášku prosím zašlite ( 1x originál) poštou na študijné oddelenie FZV do Trnavy. Nie je potrebné, aby prihlášku opäť podpisoval aj vedúci záverečnej práce, stačí váš vlastnoručný podpis.   

V prípade, že sa štátnych skúšok v mesiaci august 2022 nechcete zúčastniť, prihlášku na štátnu skúšku neposielate. Je však nutné, aby ste po dátume 30.6.2022 poslali email študijnej referentke, že máte záujem zúčastniť sa štátnych skúšok v ďalšom akademickom roku 2022/2023 - takýto postup znamená  zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia ! Tento zápis  si  individuálne prostredníctvom emailu každý sám za seba  dohodne so študijnou referentkou po dátume 30.6.2022.

Streda, 25.05.2022Nová

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí

Vážení uchádzači, vzhľadom k častým otázkam od vás, kedy obdržíte výsledky rozhodnutia z prijímacieho  konania  Vám oznamujeme nasledovné:Pondelok, 16.05.2022

Štátnicové komisie-rozpisy

Vážení študenti, rozpisy do komisií na štátne skúšky nájdete tu

Piatok, 13.05.2022