Prijímacie konanie - Bc., Mgr., PhD., PhDr., špecializačné štúdiá

Prijímacie konanie 

Zmena adresy študijné oddelenie FZV

Milí študenti,

oznamujeme Vám, že študijná referentka FZV bola presťahovaná na adresu Nám. J. Herdu 2 Trnava, 1 poschodie., číslo dverí 112 b. budova UCM.  Telefón: 033/55 65 716.

Streda, 09.11.2022

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Dňa 13.10.2022 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Piatok, 14.10.2022

Vyhlásenie kandidátov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Navrhnutí kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Piatok, 30.09.2022

Výzva Národného štipendijného programu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023 ( https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-31-10-22-otvorena ) 

Streda, 21.09.2022

SAIA štipendiá

SAIA štipendiá

Streda, 21.09.2022

Rozvrhy-zimný semester AR 2022/2023

Vážení študenti a vážené študentky, rozvrhy na zimný semester AR 2022/2023 pre FYTE a RATE  sú dostupné tu.  Rozvrhy na praktickú výučbu pre obidva odbory sú dostupné tu
Prosíme vás o priebežnú kontrolu rozvrhov najmä zo začiatku semestra, nakoľko môžu nastať nejaké zmeny. 

Streda, 14.09.2022

Zoznam prideleného ubytovania pre prvé ročníky- AR 2022/2023

Milí študenti a milé študentky,zoznam prideleného ubytovania pre prvé ročníky štúdia na AR 2022/2023 nájdete tu.

Utorok, 06.09.2022

Vydávanie preukazov študentom prvých ročníkov a prolongácia preukazov študentom vyšších ročníkov

Prolongácia a vydávanie vyrobených preukazov sa vykonáva v pracovných dňoch v prízemí hlavnej budovy UCMnám. J. Herdu 2 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. od 5.9. do 30.9.2022. Neskôr u správcu preukazov. Vydávanie a prolongácia ISIC budú v piatok 9.9.2022 realizované do 12:00 hod. a v piatok 16.9.2022 sa preukazy vydávať a prolongovať nebudú.
Zoznam aktuálne vyrobených preukazov nájdete tu  . 

Štvrtok, 25.08.2022

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Dňa 20. septembra 2022 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany, v miestnosti R 0-3 o 13,00 hod. uskutoční zasadnutie Akademického senátu FZV.

Streda, 27.07.2022