Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 

Opravný (augustový) termín ŠS-pokyny

Milí študenti,dávame vám do pozornosti pokyny k opravným (augustovým) termínom štátnych skúšok. Nájdete ich tu.   

Ochrana zdravia zamestnancov

Od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022 je možné podľa bodu 2 čl. IV Kolektívnej zmluvy UCM na rok 2022 skrátiť pracovný čas zamestnancov FZV automaticky o 2 hodiny, keď teplota ovzdušia prekročí 30 stupňov Celzia. 
Ďakujeme za porozumenie. 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí

Vážení uchádzači, vzhľadom k častým otázkam od vás, kedy obdržíte výsledky rozhodnutia z prijímacieho  konania  Vám oznamujeme nasledovné:Piatok, 24.06.2022Nová

Zoznam prideleného ubytovania pre vyššie ročníky-AR 2022/2023

Milí študenti a milé študentky, zoznam prideleného ubytovania pre vyššie ročníky štúdia na AR 2022/2023 nájdete tu

Piatok, 17.06.2022

Kontrola záznamníkov klinickej praxe-oznam

Vážení študenti nekončiacich ročníkov odboru fyzioterapia,v dňoch 7.7., 2.8., 4.8. 2022 kontrola Záznamníkov klinickej praxe bude realizovaná na poliklinike na Fyziatricko rehabilitačnom oddelení, Rekreačná 2, Piešťany vedúcou praktickej výučby PhDr. Stanovou.

Ostatné dni (v utorok a štvrtok) sa kontrola a evidencia hodnotenia uskutoční na FZV, R1-2 vedľa sekretariátu, Rázusova 2 v Piešťanoch (podľa predchádzajúceho oznamu).

Prosím o dodržiavanie časového intervalu od 8,30 do 12,00 hod. v uvedených dňoch v utorok a štvrtok

Žiadame Vás o dodržanie piatich pracovných dní od ukončenia praxe alebo v čo najkratšom termíne od ukončenia letnej odbornej praxe.

Utorok, 14.06.2022

Oznam pre uchádzačov o štúdium - doloženie chýbajúcich vysvedčení

Vzhľadom k prebiehajúcim maturitám na stredných školách až  do 10. júna 2022  vám oznamujeme, že  chýbajúce koncoročné a maturitné vysvedčenia - overené kópie je potrebné zaslať obratom po tomto termíne  na študijné oddelenie FZV  do Trnavy. Chýbajúce doklady sú potrebné k spracovaniu do prijímacej komisie FZV.
Poprosíme  dodať  najneskôr do 16.6.2022.

Štvrtok, 09.06.2022