Podpisovanie tlačív v cudzom jazyku-zodpovedná osoba

Vážení študenti, v prípade,  že budete potrebovať podpísať tlačivo v cudzom jazyku, obráťte sa prosím na  doc. Mgr. Ildikó Matušíkovú, PhD. , poverenú výkonom fukcie prorektora pre vonkajšie vzťahy. 

tel. číslo : 033/ 55 65 133
e-mail : ildiko.matusikova(zav.)ucm.sk  

Pondelok, 27.09.2021Nová

Oznam Organizačného oddelenia UCM v Trnave-vydávanie diplomov

 Vydávanie diplomov všetkým absolventom, ktorí si diplom neprevzali, vrátane absolventov rigorózneho konania, bude prebiehať v pracovných dňoch od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021 v čase od 8:30 do 11:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. v miestnosti S0.6 na prízemí vľavo v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

 V utorok 28. 9. 2021 sa diplomy nevydávajú.

Piatok, 24.09.2021Nová

Voľby do študentskej časti AS FZV

Predsedníčka Akademického senátu FZV UCM po schválení AS FZV vyhlasuje podľa Zásad volieb do študentskej časti ASFZV §20 doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV dňa 7.10.2021 online, tajnou voľbou.

Štvrtok, 23.09.2021Nová

Vydávanie diplomov pre absolventov FZV

Vážení absolventi,

doklady o absolvovaní VŠ štúdia sa vydávajú každý utorok na UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava na 1. poschodí v kancelárii č. 110b v čase od 8:30 do 11:00 hod.

Streda, 22.09.2021Nová

Rozvrhy

Vážení študenti, rozvrhy na zimný semester AR 2021/2022 nájdete tu.  Rozpisy praxí, ako aj rozdelenie do krúžkov na nový akademický rok nájdete tu. Prosíme o priebežnú kontrolu rozvrhov, nakoľko nastávajú zmeny. Výučba pre všetkých študentov bude prebiehať až do odvolania prezenčnou formou ( informácie k opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 nájdete tu  ) .      

Pondelok, 20.09.2021

V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

Fakulta zdravotníckych vied UCM na jeseň 2021 opäť organizuje konferenciu Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, ktorá sa uskutoční v Kongresovom centre Kúpeľného ostrova v Piešťanoch v dňoch 14. - 15.10.2021. Viac o kongrese sa dozviete tu.   

Štvrtok, 16.09.2021