Úradné hodiny študijného oddelenia

Úradné hodiny na FZV v Piešťanoch sú štvrtky: od 8:00 hod. do 11:00 hod. od 12:00 hod. do 15:00 hod.

Úradné hodiny na UCM v Trnave sú v utorky a štvrtky: od 8:30 hod. do 11:00 hod. od 12:30 hod. do 14:00 hod.

Zrušené úradné hodiny študijnej referentky

Vážení študenti,

dňa 30.05.2024 (vo štvrtok) sú zrušené úradné hodiny študijnej referentky v Piešťanoch na FZV

Streda, 29.05.2024Nová

Listina kandidáta na obsadenie funkcie dekana

Navrhnutý kandidát : Štofko Juraj, Dr. h. c., MUDr., PhD., MPH, MBA, univ. doc.Zasadnutie akademickej obce fakulty spojené s predstavovaním kandidátov na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych vied sa uskutoční 11. júna 2024 o 10.00 hod. v miestnosti R2-2  na druhom poschodí v budove FZV, Rázusova 14, 921 01 Piešťany.Voľba kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych vied sa uskutoční dňa 11. júna o 14:00 hod. v miestnosti R2-2 na druhom poschodí v budove FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany.

Utorok, 28.05.2024Nová

Voľba kandidáta na funkciu dekana FZV

Voľba kandidáta na funkciu dekana FZV - harmonogram volieb nájdete tu.

Utorok, 14.05.2024

Zrušené úradné hodiny v knižnici FZV

Z dôvodu konania štátnych záverečných skúšok, budú úradné hodiny knižnice FZV zrušené v termíne od 20.05. do 27.05.2024 vrátane.

Pondelok, 13.05.2024

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium

Prípravný kurz sa bude konať dňa 03.06.2024.Všetky informácie týkajúce sa prípravného kurzu nájdtete tu:

https://fzv.ucm.sk/sk/pripravny-kurz/Pondelok, 13.05.2024

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Zasadnutie Akademického senátu FZV UCM sa uskutoční v pondelok 13. mája 2024 o 15:00 hod. v zasadačke dekana na 1. poschodí budovy FZV v Piešťanoch. 

Piatok, 03.05.2024

Gaudeamus - Študentská osobnosť roka

Dňa 24. apríla 2024 sa konalo odovzdávanie cien Gaudeamus - Študentská osobnosť roka v rôznych kategóriách. Za FZV UCM bol nominovaný študent 2. ročníka v ŠP fyzioterapia, Viktor Sabo, v kategórii šport. MB

 Za FZV UCM ste Victor  -  V Í Ť A Z.              

Piatok, 26.04.2024

2 prílohy

Informácia o vyhlásení volieb kandidáta na obsadenia funkcie dekana FZV UCM

Na základe uznesenia Akademického  senátu UCM , č. 04/2024 zo dňa 17.4. 2024, ktorý ako orgán akademickej samosprávy UCM dočasne prebral pôsobnosť Akademického senátu FZV UCM v zmysle § 6 ods. 10 a 11 Štatútu UCM, stanovuje sa termín voľby dekana FZV UCM, v súlade s § 3 a 4 Zásad voľby kandidáta na dekana fakulty a prijatia návrhu na odvolanie dekana fakulty UCM na 11. júna 2024 o 14.00 h. Voľby sa budú konať,  v zmysle tohto uznesenia AS UCM, v budove FZV UCM, Rázusova 14 v Piešťanoch o 14.00.

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, predseda AS FZV UCMPiatok, 26.04.2024

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na študijné programy Fyzioterapia a Rádiologická technika sa budú konať v dňoch od 10. do 11.6.2024.

Utorok, 16.04.2024