Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdia

Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdiaPredmety  štátnej  skúšky :
1. Diplomová práca - obhajoba
2. Praktická štátna skúška   
3. Ústna štátna skúška - Organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii
4. Ústna štátna skúška - Diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii

Prihláška na štátnu skúšku

so-f12-prihlaska_na_statnu_skusku.xlsx  –  66,4 KB

Diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii

Mgr Diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii.pdf  –  102,6 KB

Organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii

Mgr Organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapiit.pdf  –  98,1 KB