Bakalársky stupeň štúdia-externé štúdium

Anatómia a fyziológia I. 1FYTE-BcE

Anatomia a fyziologia I. 1FYTE-BcE.pdf  –  151,9 KB

Anatómia a fyziológia II. 1FYTE-BcE

Anatomia a fyziologia II. 1FYTE-BcE.pdf  –  151,2 KB

Balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, termoterapia 1FYTE-BcE.

Balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, termoterapia 1FYTE-BcE.pdf  –  153,9 KB

Cudzí jazyk I. 1FYTE-BcE

Cudzí jazyk I 1FYTE-BcE.pdf  –  160,1 KB

Cudzí jazyk II. 1FYTE-BcE

Cudzí jazyk II 1FYTE-BcE.pdf  –  159,7 KB

Cudzí jazyk III. 1FYTE-BcE

Cudzí jazyk III 1FYTE-BcE.pdf  –  162,8 KB

Cudzí jazyk IV. 1FYTE-BcE

Cudzí jazyk IV 1FYTE-BcE.pdf  –  215,8 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch I. 2FYTE-BcE

Diagnostika a terapia funkčných porúch I. 2FYTE-BcE.pdf  –  176,6 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch II. 3FYTE-BcE

Diagnostika a terapia funkčných porúch II. 3FYTE-BcE.pdf  –  165,9 KB

Diagnostika a terapia funkčných porúch III. 3FYTE-BcE

Diagnostika a terapia funkčných porúch III. 3FYTE-BcE.pdf  –  163,8 KB

Elektroteria 4FYTE-BcE

Elektroterapia 4FYTE-BcE.pdf  –  159,9 KB

Farmakológia 4FYTE-BcE

Farmakológia 4FYTE-BcE.pdf  –  155,6 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému I. 1FYTE-BcEx

Funkčná diagnostika lokomočného systému I. 1FYTE-BcEx.pdf  –  154,3 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému II. 1FYTE-BcE

Funkčná diagnostika lokomočného systému II. 1FYTE-BcEx.pdf  –  137,3 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému III. 2FYTE-BcE

Funkčná diagnostika lokomočného systému III. 2FYTE-BcEx.pdf  –  155,7 KB

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo I. 2FYTE-BcE

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo I. 2FYTE-BcEx.pdf  –  158,2 KB

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo II. 2FYTE-BcE

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo II. 2FYTE-BcEx.pdf .pdf  –  156,7 KB

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo III. 3FYTE-BcE

Geriatria, vnútorné a preventívne lekárstvo III. 3FYTE-BcEx.pdf  –  156,7 KB

Gynekológia a pôrodníctvo 2FYTE-BcE

Gynekológia a pôrodníctvo 2FYTE-BcE.pdf  –  158,0 KB

Chirurgia a úrazová chirurgia I. 2FYTE-BcE

Chirurgia a úrazová chirurgia I. 2FYTE-BcE.pdf  –  204,2 KB

Chirurgia a úrazová chirurgia II. 2FYTE-BcE

Chirurgia a úrazová chirurgia II. 2FYTE-BcE.pdf  –  154,1 KB

Informatika a výpočtová technika 1FYTE-BcE

Informatika a výpočtová technika 1FYTE-BcE.pdf  –  155,2 KB

Kineziológia a patokineziológia I. 2FYTE-BcE

Kineziológia a patokineziológia I. 2FYTE-BcEx.pdf  –  157,5 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch II. 2FYTE-BcE

Kinezioterapia v klinických odboroch II. 2FYTE-BcE.pdf  –  158,9 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch I. 2FYTE-BcE

Kinezioterapia v klinických odboroch I. 2FYTE-BcE.pdf  –  157,7 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch II. 2FYTE-BcE

Kineziológia a patokineziológia II. 3FYTE-BcEx.pdf .pdf  –  157,6 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch III. 3FYTE-BcE

Kinezioterapia v klinických odboroch III. 3FYTE-BcE.pdf  –  184,7 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch IV. 3FYTE-BcE

Kinezioterapia v klinických odboroch IV 3FYTE-BcE.pdf  –  175,3 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch V. 4FYTE-BcE

Kinezioterapia v klinických odboroch V 4FYTE-BcE.pdf .pdf  –  178,2 KB

Klinická prax I. 2FYTE-BcE

Klinická prax I. 2FYTE-BcE.pdf .pdf  –  156,5 KB

Klinická prax II. 2FYTE-BcE

Klinická prax II. 2FYTE-BcE.pdf  –  159,3 KB

Klinická prax III. 3FYTE-BcE

Klinická prax III. 3FYTE-BcE.pdf  –  159,6 KB

Klinická prax IV. 3FYTE-BcE

Klinická prax IV. 3FYTE-BcE.pdf  –  159,6 KB

Klinická prax V. 4FYTE-BcE

Klinická prax V. 4FYTE-BcE.pdf  –  157,9 KB

Kondičná príprava I. 1FYTE-BcE

Kondičná príprava I 1FYTE-BcE.pdf .pdf  –  157,0 KB

Kondičná príprava II. 1FYTE-BcE

Kondičná príprava II 1FYTE-BcE.pdf  –  156,8 KB

Lekárska terminológia I. 1FYTE-BcE

Lekárska terminológia I. 1FYTE-BcEx.pdf  –  154,4 KB

Lekárska terminológia II. 1FYTE-BcE

Lekárska terminológia II. 1FYTE-BcEx.pdf  –  154,6 KB

Lymfodrenáž I.3FYTE-BcE

Lymfodrenáž I.3FYTE-BcEx.pdf  –  157,2 KB

Lymfodrenáž II. 4FYTE-BcE

Lymfodrenáž II. 4FYTE-BcEx.pdf  –  156,5 KB

Medicínska komunikácia v cudzom jazyku 4FYTE-BcE

Medicínska komunikácia v cudzom jazyku 4FYTE-BcE.pdf  –  169,4 KB

Metódy kinezioterapie 4FYTE-BcE

Metódy kinezioterapie 4FYTE-BcE.pdf  –  160,2 KB

Náuka o výžive 1FYTE-BcE

Náuka o výžive 1FYTE-BcE.pdf  –  155,0 KB

Neurológia I. 2FYTE-BcE

Neurológia I. 2FYTE-BcE.pdf  –  164,3 KB

Neurológia II. 2FYTE-BcE

Neurológia II. 2FYTE-BcE.pdf  –  163,3 KB

Obhajoba záverečnej práce 4FYTE-BcE

Obhajoba záverečnej práce 4FYTE-BcE.pdf  –  149,3 KB

Organizácia zdravotníctva 3FYTE-BcE

Organizácia zdravotníctva 3FYTE-BcE.pdf  –  158,3 KB

Ortopédia a protetika 2FYTE-BcE

Ortopédia a protetika 2FYTE-BcEx.pdf .pdf  –  154,6 KB

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc I. 1FYTE-BcE

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc I. 1FYTE-BcE.pdf  –  196,9 KB

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc II. 1FYTE-BcE

Ošetrovateľstvo a prvá pomoc II. 1FYTE-BcE.pdf  –  193,8 KB

Patológia 4FYTE-BcE

Patológia 4FYTE-BcE.pdf  –  151,4 KB

Pediatria 3FYTE-BcE

Pediatria 3FYTE-BcE.pdf .pdf  –  161,9 KB

Právo a legislatíva 4 FYTE-BcE

Právo a legislatíva 4 FYTE-BcE.pdf  –  154,9 KB

Profesijná etika a komunikácia vo fyzioterapii 1FYTE-BcE

Profesijná etika a komunikácia vo fyzioterapii 1FYTE-BcE.pdf  –  208,4 KB

Psychológia, pedagogika a sociológia I. 1FYTE-BcE

Psychológia, pedagogika a sociológia I. 1FYTE-BcE.pdf .pdf  –  151,9 KB

Psychológia, pedagogika a sociológia II 1FYTE-BcE

Psychológia, pedagogika a sociológia II 1FYTE-BcE.pdf  –  154,5 KB

Rekondično-relaxačné cvičenia 4FYTE-BcE

Rekondično-relaxačné cvičenia 4FYTE-BcE.pdf  –  160,0 KB

Segmentová masáž I. 1FYTE-BcE

Segmentová masáž I. 1FYTE-BcE.pdf  –  154,9 KB

Segmentová masáž II. 1FYTE-BcE

Segmentová masáž II. 1FYTE-BcE.pdf  –  156,3 KB

Seminár k bakalárskej práci 3FYTE-BcE

Seminár k bakalárskej práci 3FYTE-BcE.pdf  –  154,4 KB

Spracovávanie vedeckých informácií 1FYTE-BcE

Spracovávanie vedeckých informácií 1FYTE-BcE.pdf  –  154,3 KB

Súvislá odborná letná prax I. 2FYTE-BcE

Súvislá odborná letná prax I. 2FYTE-BcE.pdf .pdf  –  156,4 KB

Súvislá odborná letná prax II. 3FYTE-BcE

Súvislá odborná letná prax II. 3FYTE-BcE.pdf  –  158,2 KB

Štátna skúška - Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii 4FYTE-BcE

Štátna skúška - Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii 4FYTE-BcEx.pdf  –  130,5 KB

Štátna skúška - Fyzikálna terapia a balneológia 4FYTE-BcE

Štátna skúška - Fyzikálna terapia a balneológia 4FYTE-BcEx.pdf  –  130,9 KB

Štátna skúška - Kineziológia a patokineziológia 4FYTE-BcE

Štátna skúška - Kineziológia a patokineziológia 4FYTE-BcEx.pdf  –  131,6 KB

Štátna skúška - praktická časť 4FYTE-BcE

Štátna skúška - praktická časť 4FYTE-BcEx.pdf  –  149,2 KB

ŠVOČ – prezentácia na ŠVK 3FYTE-BcE

ŠVOČ – prezentácia na ŠVK 3FYTE-BcE.pdf  –  152,8 KB

Základy kinezioterapie I. 1FYTE-BcE

Základy kinezioterapie I. 1FYTE-BcE.pdf  –  161,2 KB

Základy kinezioterapie II. 1FYTE-BcE

Základy kinezioterapie II. 1FYTE-BcE.pdf  –  162,3 KB

Základy výskumu vo fyzioterapii 3FYTE-BcE

Základy výskumu vo fyzioterapii 3FYTE-BcE.pdf  –  157,1 KB