Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia AS FZV 11.12.2020

Zapisnica zo zasadnutia AS FZV 11.12.2020 .doc  –  171,5 KB

Zápisnica z volieb kandidáta na dekana 11.12.2020

Zápisnica z volieb kandidáta na dekana 11.12.2020.doc  –  167,5 KB

Zápisnica zo zasadnutia AS FZV 8.12.2020

Zápisnica-zo-zasadnutia-AS-FZV-8.12.2020.doc  –  77,5 KB

Zápisnica AS FZV UCM zo zasadnutia 30.11.2020

Zápisnica AS FZV UCM zo zasadnutia 30.11.2020.doc  –  79,5 KB

Zápisnica zo zasadnutia AS FZV 11.1.2021.doc

Zápisnica zo zasadnutia AS FZV 11.1.2021.doc  –  91,5 KB