Zápisnice z hlasovania per rollam

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 18.03.2024

Zapisnica per rollam 18.03.24.pdf  –  247,7 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dńa 9.6.2023

zapisnica-c.11-2023-as-fzv-ucm-9.6.2023.pdf  –  150,1 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dńa 15.5.2023

Zapisnica-c.10-2023-AS FZV UCM-15.5.2023.pdf  –  134,2 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dńa 24.4.2023

Zapisnica-c.9-2023-AS FZV UCM-24.4.2023.pdf  –  139,1 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 17.4.2023

Zapisnica-c.8-2023-AS FZV UCM-17.apríla 2023 (1).doc  –  34,0 KB

Zapisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 13.3.2023

Zapisnica-c.5-2023-hlasovanie-per-rollam.pdf  –  132,2 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 21.2.2023

Zapisnica-c.3-2023-hlasovanie-per-rollam21.2.2023.pdf  –  136,2 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 27.1.2023

Zapisnica-c.2-2023-hlasovanie per rollam27.1.2023.pdf  –  119,2 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 20.1.2023

Zapisnica-c.-1 2023-z-tajnej-online-voľby-nových členov DK-FZV-UCM.pdf  –  126,7 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 16.8.2022

Zápisnica č.7 2022-schválenie Smernice o uznávaní výsledkov predchádzajúceho štúdia na FZV UCM - doplnená verzia.pdf  –  113,2 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 30.6.2022

Zápisnica č.6 2022-schválenie Smernice o uznávaní výsledkov predchádzajúceho štúdia na FZV UCM.pdf  –  113,4 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 24.5.2022

Zapisnica-c.5.2022---prijimacie-konanie-PhD.pdf  –  136,5 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 12.5.2022

Zapisnica-c.-4 2022-schválenie harmonogramu štúdia 2324 a školného poplatkov 2223 FZV-UCM 12.5..2022.pdf  –  103,8 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 25.4.2022

Zapisnica-c.-3 2022-schválenie organizačnej štruktúry a organizačného poriadku FZV-UCM 25.4.2022.pdf  –  94,4 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 22.4.2022

Zapisnica-c.-2 2022-z-tajnej-online-voľby-prodekanov-FZV-UCM 22.4.2022.pdf  –  132,7 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 11.1.2022

Zapisnica-c.-1 2022-z-tajnej-online-voľby-nových-členov-VR-FZV-UCM.pdf  –  102,2 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 8.10.2021

Zápisnica z online schválenia Návrhu prijímacieho konania v AR 2022-2023 na FZV UCM členmi AS FZV 8.10.2021.doc  –  174,5 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 5.10.2021

Zápisnica z online tajného hlasovania pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV.doc  –  182,0 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 22.9.2021

Zápisnica z online schválenia doplňujúcich volieb do štud.časti AS FZV členmi AS FZV 22.9.2021.doc  –  173,5 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 14.9.2021

Zápisnica z online tajnej voľby AS FZV 14.9.2021.doc  –  181,0 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 19.5.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 19.5.2021.doc  –  65,5 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 25.3.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 25.3.2021.doc  –  63,5 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 2.3.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 2.3.2021.docx  –  38,4 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 18.2.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 18.2.2021.docx  –  42,5 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 18.1.2021

Zápisnica z hkasovania per rollam 18.1.2021.docx  –  40,0 KB

Zápisnica AS FZV UCM per rollam zo dňa 3.12.2020

Zápisnica z hlasovania per rollam 3.12.2020.docx  –  39,5 KB