Zápisnice z hlasovania per rollam

Zápisnica č.6 2022 zo schválenia Smernice o uznávaní výsledkov predchádzajúceho...

Zápisnica č.6 2022-schválenie Smernice o uznávaní výsledkov predchádzajúceho štúdia na FZV UCM.pdf  –  113,4 KB

Zápisnica č.5 zo schválenia návrhu zmeny v podmienkach prijímacieho konania pre...

Zapisnica-c.5.2022---prijimacie-konanie-PhD.pdf  –  136,5 KB

Zápisnica č.4 zo schválenia návrhu o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom...

Zapisnica-c.-4 2022-schválenie harmonogramu štúdia 2324 a školného poplatkov 2223 FZV-UCM 12.5..2022.pdf  –  103,8 KB

ZÁPISNICA č. 3/2022 zo schválenia nového organizačného poriadku a organizačnej š...

Zapisnica-c.-3 2022-schválenie organizačnej štruktúry a organizačného poriadku FZV-UCM 25.4.2022.pdf  –  94,4 KB

ZÁPISNICA č. 2/2022 z online tajnej voľby prodekanov zo dňa 22.4.2022

Zapisnica-c.-2 2022-z-tajnej-online-voľby-prodekanov-FZV-UCM 22.4.2022.pdf  –  132,7 KB

ZÁPISNICA č. 1/2022 z online tajnej voľby nových členov VR FZV UCM zo dňa 11.1...

Zapisnica-c.-1 2022-z-tajnej-online-voľby-nových-členov-VR-FZV-UCM.pdf  –  102,2 KB

Zápisnica z hlasovania per rollam 3.12.2020

Zápisnica z hlasovania per rollam 3.12.2020.docx  –  39,5 KB

Zápisnica z hlasovania per rollam 18.1.2021

Zápisnica z hkasovania per rollam 18.1.2021.docx  –  40,0 KB

Zápisnica z hlasovania per rollam 18.2.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 18.2.2021.docx  –  42,5 KB

Zápisnica z hlasovania per rollam 2.3.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 2.3.2021.docx  –  38,4 KB

Zápisnica z hlasovania per rollam 25.3.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 25.3.2021.doc  –  63,5 KB

Zápisnica z hlasovania per rollam 19.5.2021

Zápisnica z hlasovania per rollam 19.5.2021.doc  –  65,5 KB

Zápisnica z online tajnej voľby AS FZV 14.9.2021

Zápisnica z online tajnej voľby AS FZV 14.9.2021.doc  –  181,0 KB

Zápisnica z online schválenia doplňujúcich volieb do štud.časti AS FZV 22.9.2021

Zápisnica z online schválenia doplňujúcich volieb do štud.časti AS FZV členmi AS FZV 22.9.2021.doc  –  173,5 KB

Zápisnica z online tajného hlasovania pre doplňujúce voľby do študentskej časti...

Zápisnica z online tajného hlasovania pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV.doc  –  182,0 KB

Zápisnica z online schválenia Návrhu prijímacieho konania v AR 2022_2023 na FZV...

Zápisnica z online schválenia Návrhu prijímacieho konania v AR 2022-2023 na FZV UCM členmi AS FZV 8.10.2021.doc  –  174,5 KB