Workshop študenti na Erasme

Dňa 20. novembra 2017 sa na pôde Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus a 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil workshop Študenti IFBLR na ERASME.

Workshop osobnou účasťou podporila pani prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.  

                Na workshope Mgr. Jana Koišová, PhD. prezentovala postrehy a príbehy študentov IFBLR, ktorí absolvovali Erasmus mobilitu na niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Cieľom wokrshopu bolo prezentovať aké možnosti ponúka program Erasmus+. Workshopu sa zúčastnili študenti IFBLR prvého a druhého ročníka.