Voľby do AS FZV a do AS UCM

Návrhový list na kandidáta zamestnaneckej časti do AS FZV UCM

Návrhový list na kandidáta zamestnaneckej časti do AS UCM.docx  –  41,5 KB

Návrhový list na kandidáta študentskej časti do AS FZV UCM

Návrhový list na kandidáta študentskej časti do AS UCM.docx  –  41,6 KB

Návrhový list na kandidáta zamestnaneckej časti do AS FZV

Návrhový list na kandidáta zamestnaneckej časti do AS FZV.docx  –  41,8 KB

Návrhový list na kandidáta študentskej časti do AS FZV

Návrhový list na kandidáta študentskej časti do AS FZV.docx  –  41,8 KB

Zásady volieb do AS FZV UCM

Zásady volieb do AS FZV UCM (2).pdf  –  436,3 KB

Zápisnica zo zasadnutia AS FZV 11.1.2021.doc

Zápisnica zo zasadnutia AS FZV 11.1.2021.doc  –  91,5 KB