Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vnútorné predpisy

Fakulta zdravotníckych vied UCM sa riadi vnútornými predpismi schválenými Akademickým senátom UCM a Vedeckou radou UCM.  

Kompletný zoznam nájdete na stránke:   https://www.ucm.sk/sk/legislativa/Štatút

štatút UCM_FZV.pdf  –  1,1 MB

Organizačný poriadok

organizacny_poriadok_fzv_2020.pdf  –  576,5 KB

Zriaďovacia listina FZV

zriadovacia_listina_fzv_2020.pdf  –  515,9 KB

Organizačná schéma

organizacna_struktura_fzv_2020.pdf  –  223,3 KB