Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vedenie FZV

Kolégium dekana

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
poverený funkciou dekana FZV
033/55 65 731
juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Elena Žiaková,  PhD.
poverená funkciou prodekanky pre kvalitu a vedu
vedúca Katedry fyzioterapie(poverená vedením)
033/55 65 734
elena.ziakovajohn(zav.)doeucm.sk

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
poverená funkciou prodekanky pre vzdelávanie
033/55 65 721
katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

PhDr. Nina Sládeková, PhD.
poverená funkciou prodekanky pre rozvoj
033/ 55 65 734
nina.sladekova(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
poverená funkciou prodekanky pre vonkajšie vzťahy
vedúca Katedry odbornej prípravy(poverená vedením)
033/55 65 734
jana.koisova(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka FZV
033/ 55 65 723
andrea.pristachovajohn(zav.)doeucm.sk 

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie(poverený vedením)
andrej.klepanecjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
02/57290527
033/5565 734
eva.vaska(zav.)ucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika
sona.liptakovajohn(zav.)doeucm.sk

Kancelária dekana

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektový manažér
gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistent dekana
033/ 55 65 731
eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistent vedúcich katedier
033/55 65 721
monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistent vedúcich katedier
asistent pre styk s verejnosťou
033/55 65 721
vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Ingrid Haas, MBA
referent knižnice
033/55 65 733
ingrid.haasjohn(zav.)doeucm.sk