Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Vedenie FZV
Vedenie fakulty je užším stálym poradným orgánom dekanky. Jeho členmi sú tajomník a prodekani.
 

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
dekanka FZV 
033/ 55 65 721
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka FZV
033/ 55 65 723
andrea.pristachova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Elena Žiaková,  PhD.
poverená funkciou prodekanky pre kvalitu, vedu a rozvoj
vedúca Katedry fyzioterapie(poverená vedením)
033/55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
elena.ziakovajohn(zav.)doeucm.sk


poverená funkciou prodekanky pre vzdelávanie
033/55 65 721
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
poverená funkciou prodekanky pre vonkajšie vzťahy
vedúca Katedry odbornej prípravy(poverená vedením)
033/55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.koisova(zav.)ucm.sk

Dekanát FZV

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektová manažérka
gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistentka dekanky
033/ 55 65 731
eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistentka vedúcich katedier
033/55 65 721
monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistentka vedúcich katedier
asistentka pre styk s verejnosťou
033/55 65 721
vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Ingrid Haas, MBA
referentka knižnice
033/55 65 733
ingrid.haasjohn(zav.)doeucm.sk