Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC 2017

Už od roku 1997 plní študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC® funkciu odbornej prípravy v rámci prípravy na kariéru a budúcnosť. Ponúka unikátny priestor pre študentov stredných škôl, budúcich maturantov, ale aj pre študentov vysokých škôl, ktorí sa rozhodujú, ako a čo ďalej.

V priebehu troch dní boli aj zástupcovia IFBLR pripravení odpovedať na všetky otázky týkajúce sa výberu štúdia, možností sociálnej podpory, získanie štipendia, ubytovania, a pod. až po otázky súvisiace s uplatnením sa v zamestnaní.

Pre tých, ktorí zmeškali návštevu veľtrhu, nech sa páči- stručný prehľad informácií k štúdiu :