Študentská časť AS FZV UCM

Členovia AS FZV UCM študentská časť:

Bc. Timea Kondášová 

Bc. Ján Snopko                            

Bc. Sebastián Marcinát              

Viktória Kanichová