Študentská časť AS FZV UCM

Podpredseda AS FZV UCM študentská časť:

Marcel Košláb

Členovia AS FZV UCM študentská časť:

MUDr. Denisa Holecová

Bc. Vilma Plesníková

Bc. Adam Šebeňa