Študentská časť AS FZV UCM

Členovia AS FZV UCM študentská časť:

Podpredseda:  AS FZV UCM:

Bc. Viktória Kanichová  

Členovia AS FZV UCM študentská časť:

Mgr. Ondrej Machovič

PhDr. Marián Mihálik

Bc. Naďa Ďurišová