Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Smernice IFBLR

  

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebne rehabilitácie UCM sa riadi vnútornými predpismi schválenými Akademickým senátom UCM a Vedeckou radou UCM.  

Kompletný zoznam nájdete na stránke:   http://www.ucm.sk/sk/vnutorne-predpisy/Smernica Kolégia riaditeľa IFBLR UCM v Trnave o prechodných pravidlách študijných programov fyzioterapia a rádiologická technika po komplexnej akreditácii 2015 

Základne náležitosti záverečných prác

zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2016.docx  –  137,9 KB

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov.pdf  –  531,7 KB